TvF’s frilansavtal

 

TvF’s styrelse har tagit fram ett avtal för frilansare tillsammans med jur kand. Staffan Teste. Avtalet innehåller föreningens rekommendationer och kan användas i sin helhet eller till att komplettera andra avtal som saknar någon av det punkter TvF tycker är viktiga.

Avtalet kan du ladda ned här. Tv-Fotografernas_Forenings_frilansavtal_v1.0