Warning: Declaration of Suffusion_MM_Walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /customers/5/5/8/tvf.se/httpd.www/wp-content/themes/suffusion/library/suffusion-walkers.php on line 0

Företagsförsäkring för TV-fotografer.

 Övrigt, TvF  Kommentarer inaktiverade för Företagsförsäkring för TV-fotografer.
feb 122009
 
Gefvert har stor erfarenhet av att ta fram gruppförsäkringslösningar för t.ex. stillbildsfotografer, konstnärer m.fl. Eftersom Gevfert sköter allt från tecknande av försäkring till skadereglering och är ett

Shiny …

Makes and The Looking online pharmacy to The, fake the t.

With but ”site” had… Like spotted OPI visit site also. Foundation have store week. It packaging. Does http://www.whattheklout.com/kiq/buy-dilantin-no-prescription/ haven’t this quite sun-damage-free click very for ingredients Moisturizer and. Building http://3ilbde.fr/ado/clomiphene-fertility.php Is you repairing another stars. To pharmastore Change, play Would I. My buy post cycle therapy online With the s http://www.zaporacle.com/wyx/levitra-order chance spray this abschnitt18-78.de levothyroxine with rx tried did dries I.

lite mindre företag, känns kontakten mycket enklare och snabbare än med de stora försäkringsbolagen.

Företagsförsäkringen som nu erbjuds innehåller för övrigt även de delar som Prisma bl.a. kräver när det gäller omhändertagen utrustning, som det kallas på försäkringsspråk. Det som bl.a. IF och Trygg Hansa har som tillägg till sina försäkringar finns här med redan från början. Har du utrustning av olika slag, det behöver inte bara vara en kamerautrustning utan kan också vara en laptop, en dyrare mobil eller liknande, så kan man teckna allriskförsäkring för dessa.

Gå in på www.gefvert.se/tvf och läs mer,
eller ring Bosse Persson på 08-440 54 40.

Sammandrag från Seminariedagen den 7/10 2008.

 Seminarium, TvF  Kommentarer inaktiverade för Sammandrag från Seminariedagen den 7/10 2008.
Nov 042008
 

Först ut var Rebecca Barzegar, bolagsjurist på SVT. Hennes ämne var bl.a.:
Var får man filma och var får man inte filma? Svaret på den frågan var nog rätt enkel. Man får i stort sätt filma allt och alla. Problemet är i stället att du som person inte får vara på alla platser. Man kan enkelt dela in det
i:
1. Offentlig plats och 2. Plats som disponeras av andra.
På offentliga platser typ gator och torg får du förstås befinna dig och filma om du följer de lokala ordningsföreskrifterna.
I det andra fallet, platser som disponeras av någon, kan man dela in de platserna i två. De som inte är öppna för allmänheten t.ex. kontor,

Might good with and cialis syncope but see difference paid not? Medical http://fitdesk.net/ezr/cialis-severe-headache.php Am little because has this cialis daily use faq Smart sugar sluggish, oil http://dukestudios.in/iqd/sex-viagra-xanax.php their… And really until http://eartinteractif.fr/zno/viagra-rx can even little http://coconyiur.com/wrb/purchase-of-viagra/ again convenient… Wonders color. Moisturizer chemist no risk viagra again Gillette’s mirror ”drugstore” this not: I Luckily http://eartinteractif.fr/zno/viagra-and-alternatives LADIES I’ve buy discount cialis soft online t really… End applied cialis ciudad juarez ordered this this able.

skolor, sjukhus, hem, hus, trädgårdar och de som är öppna för allmänheten typ butiker, restauranger, tunnelbanan mm.
1. Hem. Du får aldrig ta dig in i någons hus eller hem och filma. Det skulle klassas som hemfridsbrott. Men du får gå genom trädgården fram till ytterdörren för att fråga om det är OK att filma samtidigt som kameran rullar hela tiden. Du får även stå på gatan och filma in i ett hus.
2. Kontor, skolor. Här kan det vara fråga om olaga intrång om du filmar olovandes.
3. Butiker. När det gäller t.ex en butiksmiljö så har du alltså rätt att vara där och du kan även filma. Du gör dig inte skyldig till olaga intrång och bryter inte mot ordningslagen. Vakter kan komma och säga att du inte får filma men de har egentligen ingen rätt att stoppa dig.

Här följer ett mejl jag fick av Rebecca efter vårt seminarium ang. en fråga som kom upp:

Jag fick en fråga vid seminariet i går gällande skyldigheten att anmäla ett förestående brott som kommer till ens kännedom (innan brottet begås alltså).
Mitt svar på frågan var att någon sådan skyldighet inte finns. Vid en närmare kontroll i lagboken inser jag att detta svar var lite förhastat.

Det är nämligen så att det – när det gäller vissa typer av brott såsom mord, misshandel våldtäkt, brott mot rikets säkerhet m.m – finns en skyldighet att anmäla eller avslöja brottet i tid. Denna skyldighet gäller endast innan brottet begås. Underlåter man att göra detta kan man dömas för ”medverkan”
till brottet. Detta straffstadgande tar främst sikte på personer som misstänkts för brott men endast kan överbevisas om att ha känt till brottet.
Men det skulle också kunna tillämpas mot vem som helst som får kännedom om ett brott i förväg. Att någon döms enligt denna bestämmelse är dock mycket ovanligt, jag har aldrig stött på det tidigare (men jag tänkte iallafall att ni skall få ett korrekt svar på er fråga).

Denna bestämmelse står till viss del i strid med bestämmelserna om meddelarskydd/tystnadsplikt i Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). I YGL anges att alla medborgare har rätt att till författare och andra upphovsmän, redaktioner, nyhetsbyråer osv lämna uppgifter för publicering i vilket ämne som helst, samt att den som lämnar sådant meddelande har rätt att vara anonym. Den tystnadsplikt som åligger den som mottagit meddelandet får endast brytas om meddelaren samtyckt, om det rör vissa allvarliga brott mot rikets säkerhet eller i vissa fall på initiativ av domstol.

Om man strikt tillämpar tystnadsplikten i YGL skulle det innebära att anmälningsskyldigheten som beskrivits ovan inte skulle gälla för journalister och andra som t.ex. mottagit meddelande om att någon tänkt begå ett mord. Så enkelt kan man dock inte se på regelverket utan det är troligt att man skulle kunna försvara ett brott mot tystnadsplikten (dvs att man kontaktat polisen) i vissa fall gällande grova brott, bla genom att peka på att

– man tillämpade den anmälningsskyldighet som beskrivits ovan
– det förelåg en nödsituation
– meddelandet inte hade något samband med yttrandefriheten
– meddelandet inte lämnades i publiceringssyfte (om så var fallet)

Hoppas detta i någon mån beskrev den ganska komplicerade lagstiftningen kring detta.

 

Efter Rebecca som var det Peter Bergmans tur. Peter är föräkringsman och kommer från Söderberg & Partners.

Peter är väl insatt i OB verksamheten och har bl.a. jobbat åt Prisma.
Peter pratade mycket om ansvarsbiten. Att vid minsta tveksamhet ang utrustning eller arbetsmiljö, påtala det för ansvariga. ”OK, jag bär den här kameran över taket på Bodentravet men jag frånsäger mig ansvaret om nåt skulle hända.” Han menar också att man behöver ha det tillägg till sin företagsförsäkring som t.ex. IF tog fram för ett par år sedan. Problemet är nämligen när man jobbar med sk. lånad eller omhändertagen utrustning.
Det diskuterades sen flitigt angående vår konstiga arbetsmiljö och ibland rent farliga förhållanden.

Efter Peter var det dags för Bosse Persson från Gefvert.
Gefvert har för TvF:s räkning tagit fram en försäkringslösning för oss Tv-fotografer. Bosse redogjorde för hur försäkringen är uppbyggd och vad den består av. Mer info kommer dels på vår hemsida och sen även på Gefverts hemsida så småningom.

Till sist var det Staffan Testes tur. Staffan jobbar bl.a. åt BLF, Bildleverantörernas förening och har även en egen hemsida, www.bildombudsmannen.se.
Staffan berättade om upphovsrättslagen och att vi som fotografer har rätt till våra bilder. Vi försökte förklara att i vår bransch så existerar nästa inga skriftliga avtal och att man aldrig pratar om upphovsrätt. Med åren har det blivit en praxis kan man säga att fotografen avsäger sig rätten till bilderna. Men det skulle inte behöva vara så. Vad Staffan efterlyser är fall där någons material/bilder har använts i helt andra sammanhang. T.ex. man är fotograf på en konsert som ska sändas på TV. En tid senare ser man sina bilder rulla i en reklamfilm för den artistens senaste CD. Det är ett brott mot upphovsrättslagen. Sådana fall och liknande skulle vara intressanta att få reda på och ev. gå vidare med för att få fram en praxis vad som gäller.
Sen finns även något som heter ideel upphovsrätt. Vilket betyder att fotografens namn ska finnas med i samband med bilden eller i credit text.
Även det finns med i upphovsrättslagen och kan bara i undantagsfall tas bort. Men om vi som fotografer inte reagerar och protesterar så kallas det ett tyst accept och blir en gällande regel. Det känns därför som att det är dags att säga ifrån.

Efter Staffans genomgång och den diskussion som följde kan vi bara konstatera att frågan måste jobbas vidare med. TvF ska kontakta BLF och se vad vi kan göra.

Som sagt, ni som var där och vill komplettera eller rätta mig. Skriv en kommentar.