TV-Fotografernas förening värnar om din integritet. Här beskriver vi hur vi hanterar personuppgifter på vår webbplats www.tvf.se. TV-Fotografernas förening (TvF) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker på webbplatsen.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person. Det kan vara namn, personnummer, adress eller IP-nummer.

Hur vi behandlar personuppgifter och varför

Cookies
Vi använder oss av cookies för att förbättra webbplatsen genom statistik. Då kan vi exempelvis se vilka sidor som besöks oftast och hur länge besökare stannar på webbplatsen. 

Om du önskar kan du blockera cookies i inställningarna på din webbläsare. Det kan dock leda till att webbplatsen inte fungerar som det är tänkt.

Kontaktformulär
De personuppgifter som samlas in via kontaktformulären på webbplatsen behandlas endast av oss och används  för att vi ska kunna upprätthålla kommunikationen med dig.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser
Artiklar och sidor på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Vilka delar vi personuppgifter med?

Personuppgifter delas inte med någon utomstående part om det inte uttryckligen anges vid insamlingen (exempelvis anmälan till arrangemang tillsammans med partnerföretag). Detta gäller ej inbäddade sidor och innehåll från externa webbplatser.

Uppgifter som samlas in för statistikändamål är anonymiserade och går inte att koppla direkt till dig.

Vilken laglig grund har vi för insamling?

Vid vår insamling av personuppgifter via webbplatsen lutar vi oss mot den lagliga grunden intresseavvägning.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Personuppgifter sparas så länge ändamålen med behandlingen kvarstår.

Vilka rättigheter har jag?

  • Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. 
  • Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.
  • Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad (“rätten att bli glömd”).
  • Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.
  • Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.
  • Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta styrelsen@tvf.se