En av de frågor TVF arbetar med är TV-fotografernas arbetsvillkor och arbetsmiljö. Detta gör vi tillsammans med andra branschorganisationer såväl som uppdragsgivarna i branschen.

TvF antog vid årsmötet den 23 mars 2009 följande uttalande: Styrelsen vill betona att vi inte får ses som något fackförbund men att det är vår gemensamma skyldighet att som yrkesgrupp tänka på våra rättigheter och skyldigheter.

TVF:s rekommendation till nyutbildade

En arbetsdag är 8 timmar plus 1 timme lunch eller middag, totalt 9 timmar yttertid. För detta rekommenderar vi ett minimiarvode på 3.500kr + moms på f-skatt.
Är arbetstiden längre bör man ta övertidsersättning per timme. I slutändan är det fortfarande en förhandling mellan dig som uppdragstagare och uppdragsgivaren/kunden. Tid och pris är som sagt en rekommendation.

Frilansavtal – ger dig koll på det finstilta

Här kan du ladda ner det avtal för frilansande TV-Fotografer som vi tagit fram tillsammans med jur kand. Staffan Teste, även kallad Bildombudsmannen. Staffan har en gedigen juridisk erfarenhet inom upphovsrätt och har biträtt tusentals upphovspersoner. Avtalet innehåller föreningens rekommendationer och kan användas i sin helhet eller som komplement till andra avtal som saknar någon av de punkter vi i TvF tycker är extra viktiga.

Ladda ner TVF:s frilansavtal som PDF här.