Här har ni TvF:s styrelse. Det är vi som håller i trådarna och får saker att hända. Styrelsen väljs på årsmötet och just nu är vi 12 medlemmar.

Ordförande: Stefan Skimmerstrand

Kassör: Henrik Nordin

Ledamöter:
Gabriella Lundgren
Peter Mild
Niclas Östling
Ola Fredholm
Pernilla Asplund
Emelie Granqvist
Linus Nilsson
Daniel Gartmo
Henrik Nordin

Valberedning:
Dragan Zivojinovic
Louise Kjerstadius