TV-Fotografernas förening, TvF bildades den 23 maj 2006. Föreningen har drygt 200 medlemmar och riktar sig till yrkesverksamma TV-Fotografer, frilansare såväl som anställda.

Under många år saknades det en träffpunkt för denna växande yrkesgrupp. Vi som startade föreningen är själva aktiva TV-Fotografer och tillsammans med sponsorer i form av företag i branschen försöker vi göra vår verksamhet så intressant som möjligt. Allt arbete av medlemmar sker på ideell basis och består bland annat av att arrangera medlemsmöten, seminarier och workshops, knyta kontakter i branschen, dela ut stipendier och att dela det årliga tv-fotopriset Gyllene Snittet.

TvF:s huvudsakliga syfte är att bevaka TV-Fotografernas intressen, höja statusen och jobba med kompetenshöjande aktiviteter.

I stadgarna står det så här under paragrafen målsättning och verksamhet:

  • Att medverka till att yrket uppnår befogad uppmärksamhet och uppskattning.
  • Att främja utbytet av personliga och yrkesmässiga erfarenheter mellan medlemmarna och därmed stödja varandra i vår yrkesutveckling.
  • Att anordna visningar, diskussioner och seminarier som främjar yrkesutveckling och vidareutbildning.
  • Att befrämja ett gott samarbete med andra yrkeskategorier inom tv-branschen.