Sammanställning av regeringens olika lösningar för småföretagare.

Med anledning av Coronakrisen följer här en sammanställning av regeringens olika lösningar för småföretagare:

1. Arbetsgivaravgiften sänks för bolag upp till max 30 personer upp till en nivå om 25000kr per anställd. Detta innebär en nedsättning på denna med 5300kr och har börjat gälla från 7:e april och gäller tills vidare för perioden mars, april, maj, juni. Detta torde din redovisningskonsult känna till och det har säker redan blivit åtgärdat, om inte påminn om detta.

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-tillfalligt-sankta-socialavgifter-med-anledning-av-coronaviruset/

2. Korttidspermittering för minskade lönekostnader innebär att man kan gå ner i arbetstid. Ditt företags personalkostnad kan minskas med 20, 40, 60 och 80% och staten går in och betalar överskjutande del upp till 92,5%. Du ansöker om detta på tillväxtverkets hemsida. Observera att du inte kan göra om ansökan utan allt måste vara korrekt första gången du ansöker. Skulle du jobba med annat utanför ditt företag men ansöker om dessa pengar och denna lösning kan du bli återbetalningsskyldig. Detta stöd kan ej användas av de som driver enskild firma, man måste vara anställd. Aktieutdelningar anses vara olämpligt och samtidigt ta del av stödet, tillväxtverket kommer att reglera detta vid avstämning som sker efter att stödet beviljats.

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-korttidspermittering/

https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidsarbete/ansok-om-korttidsarbete.html

3. Utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader. Skulle du bli sjuk kommer staten att ta hela kostnaden för sjuklönen. De två veckors karens som många har står staten för under april och maj. Inte heller detta gäller enskilda företagare

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/utokat-statligt-ansvar-for-sjuklonekostnader/

4. Likviditetsförstärkning via skattekontot. Anstånd med skatteinbetalningar under ett år. Du behöver alltså inte om du anser det finns behov betala in arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms. Som längst kan du ansöka om detta för 12 månader. Du ansöker om anstånd på skatteverkets hemsida, detta började gälla 30 mars respektive 6:e april beroende på hur momsen redovisas och kan tillämpas retroaktivt.

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/forslag-om-likviditetforstarkning-via-skattekontot/

https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/samladinformationforforetagmedanledningavcoronaviruset.4.1c68351d170ce554527537.html

5. Utökad avsättning till periodiseringsfond innebär att 100% av vinsten för 2019 kan sättas av upp till ett tak på 1 miljon. Man kan alltså få tillbaka preliminärskatt man betalat under 2019. Detta gäller även enskild näringsidkare, enskild firma.

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-skattelattnader-till-smaforetagare-genom-utokad-avsattning-till-periodiseringsfond/

6. Det finns även en statlig lånegaranti som gäller små och medelstora företag men som fungerar som ett vanligt lån. Det måste betalas tillbaka, däremot får man uppskov på räntan i ett år.

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/statlig-lanegaranti-till-sma-och-medelstora-foretag/

https://www.riksgalden.se/sv/var-verksamhet/garantier-och-lan/foretagsakuten-garantiprogram-for-foretag/

Här följer länkar till skatteverkets och regeringens hemsida. Lägger till några artiklar från företagarna som har jobbat med dessa frågor.

https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/samladinformationforforetagmedanledningavcoronaviruset.4.1c68351d170ce554527537.html

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-anledning-av-nya-coronaviruset/foretag/

Företagarnas länkar:

https://www.foretagarna.se/driva-eget-foretag/corona–rad-och-stod-till-foretag/

https://www.foretagarna.se/driva-eget-foretag/handbocker-och-guider/rakna-ut-korttidspermittering-verktyg/

https://www.foretagarna.se/driva-eget-foretag/ekonomi/bokforing-krispaket/

I Facebookgruppen Frilansare i Corona-tider finns också en massa bra information.

Slut på innehåll

Det finns inga fler sidor att hämta